Σχολικές Εκδρομές

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία
Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία

Τι προσφέρουμε

Οι σχολικές εκδρομές είναι μια σημαντική δραστηριότητα για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των σχολείων της χώρας. Αυτές οι εκδρομές αποτελούν μια ευκαιρία για τους μαθητές να βιώσουν την εκπαίδευσή τους μέσα από μια πρακτική προσέγγιση και να ανακαλύψουν νέα μέρη και εμπειρίες.

Συνήθως, οι σχολικές εκδρομές λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και μπορεί να περιλαμβάνουν μια επίσκεψη σε ένα μουσείο, σε αξιοθέατα ή σε άλλους πολιτιστικούς χώρους, όπως αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα ή συναυλίες.

2310 247743